آخرین اخبار مدارس


24 بهمندبستان پسرانه سما

19 تیردبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

19 تیردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

05 تیردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

04 تیردبستان دخترانه سما

01 تیردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

21 خرداددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

20 خرداددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

13 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

دبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نگاهی به تاریخدجهان

جواهر نعل نهرو

تاریخ

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

گورستان

نیل گیمن

رمان

دبستان پسرانه سما

دایره المعارف کودکان و نوجوانان

-

مرجع علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نامه ای به خواهرم

مهدی عدالتیان

حجاب

دبستان دخترانه سما

زرد مشکی

فریدون عموزاده خلیلی

-

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فوت کوزه گری(مثل های فارسی و داستان های آن) جلد دو

مصطفی رحماندوست

مثل های فارسی

دبستان دخترانه سما

آبی ترین احساس

ثنا پاز

-

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

آزمایش های علمی خانوادگی

پت مورفی-الن کلاگس-لیندا شور

آزمایش های شگفت انگی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

شوق تغییر

دکتر حیدر نورانی

-

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

خاکهای نرم کوشک

همرزمان شهید

خاطرات شهید برونسی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فوت کوزه گری(مثل های فارسی و داستان های آن) جلد یک

مصطفی رحماندوست

-

دبستان دخترانه سما

مهارت های زندگی برای دانش آموزان دبستان

سعید بی نیاز و طیبه قادری

مهارت های زندگی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

حسین سرمست

مسابقه: قرآن و عترت

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مرضیه همتی

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

معين آراسته

مسابقه: مسابقه-رشته اذان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

معين آراسته

مسابقه: قرآن-قرائت تحقيق

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

کسب مقام تیمی

مسابقه: دو میدانی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

کسری محمدی

مسابقه: قرآن و عترت

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

معين آراسته

مسابقه: مسابقه نقاشي شغل آينده

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

معین آراسته

مسابقه: طرح قدس

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

كميل مهديون

مسابقه: قرآن-قرائت تحقيق

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نسترن اصلانی

مسابقه: تدبر در آیات و روایات

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مرضیه همتی

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

عرشيا حيدري

مسابقه: مسابقه پرسش مهر

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رامیلا صفی خانی

روش های علمی به آرامش رسیدن

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه طاهری

انواع ورق

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

سيده اسما جمالي

1390/04/28

دبستان دخترانه سما

آيلين بلوري

1387/04/23

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدسينا ايده لوئي

1382/04/29

دبستان دخترانه سما

هيلا شيخلو

1388/04/31

دبستان پسرانه سما

سپهر پژوهان فر

1387/04/29

دبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

محمدامين خداداده

1384/04/29

دبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

عماد عطاخاني

1385/04/28

دبستان پسرانه سما

علي زماني

1387/04/25

دبستان پسرانه سما

رضا رحماني نيكو

1389/04/29

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

آرش بيگدلي

1380/04/30

دبستان دخترانه سما

مانلي مجيدي

1388/04/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

عليرضا باقري

1385/04/25

دبستان پسرانه سما

مهدي يار حاجي ميري منفرد

1389/04/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

محمدرضا سعيدي

1383/04/31

دبستان پسرانه سما

علي طه مغازه اي

1388/04/29

دبستان دخترانه سما

آنيتا اسدي

1390/04/31

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرحسين ژيلائي فرد

1381/04/27

دبستان پسرانه سما

سپهر نوروزي

1389/04/31

دبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

محمدمهدي رسولي

1384/04/25

دبستان پسرانه سما

محمد صيدي

1387/04/28