آخرین اخبار مدارس


27 دیدبستان دخترانه سما

26 دیدبستان دخترانه سما

24 دیدبستان دخترانه سما

20 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

18 دیدبستان دخترانه سما

18 دیدبستان دخترانه سما

17 دیدبستان دخترانه سما

17 دیدبستان دخترانه سما

17 دیدبستان دخترانه سما

16 دیدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

آبی ترین احساس

ثنا پاز

-

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دختر شینا

بهناز ضرابی زاده

تاریخ

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

جوانان از دیدگاه امام خمینی س

تبیان

جوانان

دبستان دخترانه سما

آب-زندگی

جمعی از دانش آموزان

-

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

شوق تغییر

دکتر حیدر نورانی

-

دبستان پسرانه سما

اطلس مصور کودکان

دبوراح چنسلر

مرجع علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کتاب گویای پدر ،عشق و پسر

سید مهدی شجاعی

زندگینامه حضرت علی ع

دبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

نفرین زمین

جلال آل احمد

-

دبستان پسرانه سما

مجموعه کتابهای به من بگو...

گروه مولفین

مرجع علمی

دبستان پسرانه سما

قصه های پند آموز جوامع الحکایات و قابوسنامه

زینب علیزاده لوشابی

مجموعه قصه هاي كهن

دبستان دخترانه سما

آب-زندگی

جمعی از دانش آموزان

-

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

گورستان

نیل گیمن

رمان

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حمید جلیلی مقدم

مسابقه: مقاله اقتصاد مقاومتی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حمید جلیلی مقدم

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سامان کفشچی

مسابقه: کتابخوانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سید امیر محمد بهشتی نژاد

مسابقه: مقاله اقتصاد مقاومتی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ستایش بیابان نورد

مسابقه: بدمینتون

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

محمدحسام نصيري

مسابقه: طناب زني

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

ستایش بیابان نورد

مسابقه: بدمینتون

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

گلسا اسکندری

مسابقه: راهیابی به دانشگاه شهید بهشتی

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

گلسا اسکندری

مسابقه: راهیابی به دانشگاه شهید بهشتی

رتبه: چهارم

دبستان پسرانه سما

سهند حيدري

مسابقه: ژيميناستيك

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

آرینا کهزادی

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نیما عماری

مسابقه: قرائت ترتیل

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان پسرانه سما

عرشيا حيدري

پرسش مهر رئيس دانشگاه آزاد اسلامي96

دبستان پسرانه سما

معين آراسته

پرسش مهر رياست جمهوري96

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرحسام نصيري

1380/10/30

دبستان پسرانه سما

محمدامين ملايي

1384/10/29

دبستان دخترانه سما

آنيتا مولائي

1387/10/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

سيدنيما بشيري

1382/10/25

دبستان دخترانه سما

پرنيان نصرتي

1386/10/26

دبستان پسرانه سما

رائد قنبري

1385/10/23

دبستان دخترانه سما

آيدا نظري

1387/10/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

محمدرضا افشار

1382/10/27

دبستان پسرانه سما

عليرضا محمدشاهي

1384/10/29

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سيدعرشيا عسگري ثابت

1380/10/27

دبستان دخترانه سما

دلسا قاسمي

1384/10/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهسا محمدي

1383/10/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

عرشيا مظفري

1382/10/23

دبستان پسرانه سما

علي جزونقي

1384/10/29

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پانيذ صبا

1381/10/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مريم قرباني

1381/10/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ثناء مرادپور

1381/10/28

دبستان پسرانه سما

سيدعليرضا موسوي

1387/10/26

دبستان دخترانه سما

آرشيدا مرزبان

1389/10/27

دبستان پسرانه سما

اميرعطا قاسمي

1386/10/24