آخرین اخبار مدارس


05 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

02 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

27 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

26 دیدبستان پسرانه سما

15 دیدبستان پسرانه سما

15 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

11 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

06 دیدبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

فرهنگ کودکان سخن

دکتر حسن انوری

مرجع علمی

دبستان پسرانه سما

اطلس مصور کودکان

دبوراح چنسلر

مرجع علمی

دبستان پسرانه سما

قصه های پند آموز جوامع الحکایات و قابوسنامه

زینب علیزاده لوشابی

مجموعه قصه هاي كهن

دبستان پسرانه سما

اطلس مصور حیوانات

دبوراح جنسلر

مرجع علمی

دبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

نفرین زمین

جلال آل احمد

-

دبستان پسرانه سما

قصه های پند آموز مثنوی معنوی

زینب علیزاده لوشابی

مجموعه قصه های کهن

دبستان پسرانه سما

قصه های پند آموز بوستان و گلستان

زینب علیزاده لوشابی

مجموعه قصه های کهن

دبستان پسرانه سما

مجموعه کتابهای به من بگو...

گروه مولفین

مرجع علمی

دبستان پسرانه سما

دایره المعارف کودکان و نوجوانان

-

مرجع علمی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

علي زماني

مسابقه: طناب زني-نمايشي

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

رادين بازرگان

مسابقه: طناب زني-نمايشي

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

حميدرضا ميرزائي

مسابقه: بسكتبال

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

عليرضا پرتوي

مسابقه: بسكتبال

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

محمدحسام نصيري

مسابقه: طناب زني-نمايشي

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

امير حسين قدمائي

مسابقه: دو و ميداني- 200متر سرعت

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

محمدمهدي سلماني

مسابقه: طناب زني-نمايشي

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

اميرعطا فرجي

مسابقه: بسكتبال

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

معين آراسته

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

محمد مهدي هادي طلب

مسابقه: دو و ميداني- 100*4 متر

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

عليرضا خليفه لوئي

مسابقه: ووشو

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

امير حسين قدمائي

مسابقه: دو و ميداني- 60 متر بامانع

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

سيده آيلين مداحي

1384/11/08

دبستان پسرانه سما

متين نظري

1388/11/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا مرادخاني

1381/11/06

دبستان دخترانه سما

تينا بهلولي زنجاني

1388/11/02

دبستان دخترانه سما

كيانا طاهريون

1384/11/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

عماد قرباني

1382/11/02

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هانيه شاكر

1379/11/01

دبستان پسرانه سما

سپهر اسماعيلي

1388/11/08

دبستان پسرانه سما

اميررضا كلانتري

1385/11/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ستايش صداقت نسب

1379/11/06

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مليكا محمدي بلانيقي

1378/11/08

دبستان پسرانه سما

پارسا رحماني

1386/11/02

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرحسين شهبازي

1378/11/07

دبستان دخترانه سما

سما محمودشايان

1385/11/05

دبستان دخترانه سما

پارميس عاقل پسند

1385/11/04

دبستان پسرانه سما

اميررضا يوسفيان

1384/11/01

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد محمديان فر

1384/11/01

دبستان پسرانه سما

اميرعطا مهاجري

1386/11/05

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سيده فائزه موسوي

1377/11/05

دبستان دخترانه سما

مائده سرداري

1383/11/05