آخرین اخبار مدارس


12 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

18 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

17 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

20 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

20 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

20 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

08 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

16 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

10 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

09 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

دبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

قصه های پند آموز جوامع الحکایات و قابوسنامه

زینب علیزاده لوشابی

مجموعه قصه هاي كهن

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

جوانان از دیدگاه امام خمینی س

تبیان

جوانان

دبستان پسرانه سما

قصه های پند آموز مثنوی معنوی

زینب علیزاده لوشابی

مجموعه قصه های کهن

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

جوانان از دیدگاه امام خمینی س

تبیان

جوانان

دبستان پسرانه سما

مجموعه کتابهای به من بگو...

گروه مولفین

مرجع علمی

دبستان پسرانه سما

فرهنگ کودکان سخن

دکتر حسن انوری

مرجع علمی

دبستان پسرانه سما

اطلس مصور حیوانات

دبوراح جنسلر

مرجع علمی

دبستان پسرانه سما

دایره المعارف کودکان و نوجوانان

-

مرجع علمی

دبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

نفرین زمین

جلال آل احمد

-

دبستان پسرانه سما

اطلس مصور کودکان

دبوراح چنسلر

مرجع علمی

دبستان پسرانه سما

قصه های پند آموز بوستان و گلستان

زینب علیزاده لوشابی

مجموعه قصه های کهن

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

عرفان عيني

مسابقه: بسكتبال

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

اميرحسين قدمائي

مسابقه: هندبال

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

سهند حيدري

مسابقه: ژيميناستيك

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمد امين داودي

مسابقه: هندبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نیکتا مقیمی

مسابقه: زبان انگلیسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

عسل غنیون

مسابقه: دومیدانی/60متر

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تیم بسکتبال

مسابقه: بسکتبال

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

معين آراسته

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

رادين بازرگان

مسابقه: طناب زني-نمايشي

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

حميدرضا ميرزائي

مسابقه: دو و ميداني- 100*4 متر

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

محمدطاها عبايي

مسابقه: بسكتبال

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

امير حسين قدمائي

مسابقه: دو و ميداني- 100*4 متر

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدامين حسين خواه

1379/03/13

دبستان دخترانه سما

آيدا اوجاقلو

1389/03/10

دبستان دخترانه سما

اسما باقري

1388/03/09

دبستان پسرانه سما

محمدرضا جليل وندفرد

1389/03/09

دبستان دخترانه سما

ياسمن عبداللهي فر

1389/03/15

دبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

علي مير قاسمي

1383/03/11

دبستان پسرانه سما

اميرحسين سليماني

1387/03/09

دبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

محمدمهدي عباسي

1382/03/14

دبستان پسرانه سما

اميررضا ولايتي

1384/03/13

دبستان پسرانه سما

معين تقوي

1384/03/13

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

غزال حاتمي

1382/03/12

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نسترن ناصر

1382/03/13

دبستان دخترانه سما

سيده مبينا ميرغفوري

1384/03/14

دبستان پسرانه سما

ايليا بهبوديان

1386/03/09

دبستان دخترانه سما

ستايش محمدي

1389/03/12

دبستان دخترانه سما

سحر كفشچي

1384/03/12

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبينا مرادي

1381/03/09

دبستان پسرانه سما

سيدامين اسلامي بهروزي

1389/03/13

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدمهدي زارعي

1379/03/10

دبستان پسرانه سما

محمدمعين حاتمي

1386/03/09