آخرین اخبار مدارس


01 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

29 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

26 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

24 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

دبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

دبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

دبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کتاب گویای پدر ،عشق و پسر

سید مهدی شجاعی

زندگینامه حضرت علی ع

دبستان پسرانه سما

اطلس مصور حیوانات

دبوراح جنسلر

مرجع علمی

دبستان دخترانه سما

مهارت های زندگی برای دانش آموزان دبستان

سعید بی نیاز و طیبه قادری

مهارت های زندگی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

خاکهای نرم کوشک

همرزمان شهید

خاطرات شهید برونسی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ترکمن ها

علی گلشن

تاریخی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

جوانان از دیدگاه امام خمینی س

تبیان

جوانان

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

جوانان از دیدگاه امام خمینی س

تبیان

جوانان

دبستان پسرانه سما

قصه های پند آموز مثنوی معنوی

زینب علیزاده لوشابی

مجموعه قصه های کهن

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ارمیا

رضا امیر خانی

رمان

دبستان دخترانه سما

هوش پنهان در کودکان

غلام عباس رزمجو

جنبی و سرگرمی

دبستان دخترانه سما

آبی ترین احساس

ثنا پاز

-

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نگاهی به تاریخ جهان

جواهر لعل نهرو

تاریخ

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد صادق زارعی

مسابقه: داستان کوتاه

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مسعود نجفلو

مسابقه: طراحی با قلم

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

عسل جلیل زاده

مسابقه: والیبال

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

پویا ملکی

مسابقه: روخوانی-روانخوانی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

عماد عطاخاني

مسابقه: شنا

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهدی ناصر

مسابقه: مفاهیم

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مسعود نجفلو

مسابقه: طراحی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حمید جلیلی مقدم

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ستایش بیابان نورد

مسابقه: بدمینتون

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فایزه موسوی

مسابقه: دانشگاه زنجان رشته کشاورزی

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نیما عماری

مسابقه: عکاسی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

روژین اژدری

مسابقه: اسکی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

بنيامين جعفري

1385/08/25

دبستان پسرانه سما

محمدمهدي قزلباش

1389/08/23

دبستان پسرانه سما

عليرضا تاره

1385/08/28

دبستان دخترانه سما

مليكا شهبازي

1384/08/25

دبستان پسرانه سما

پرهام اشرفي

1388/08/24

دبستان پسرانه سما

فرنام دلجويي

1385/08/24

دبستان دخترانه سما

آيسا سرورام

1389/08/30

دبستان پسرانه سما

ماني صيدي

1388/08/28

دبستان پسرانه سما

اميرهادي كريمي

1388/08/28

دبستان دخترانه سما

آيلين عمولر

1385/08/25

دبستان پسرانه سما

اميررضا فغفوري

1387/08/27

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عليرضا مهاجري

1379/08/28

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آذر بيات

1379/08/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مائده حسن رئوفي

1382/08/27