آخرین اخبار مدارس


12 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

18 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

17 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

20 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

20 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

20 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

08 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

16 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

10 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

09 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

جوانان از دیدگاه امام خمینی س

تبیان

جوانان

دبستان پسرانه سما

دایره المعارف کودکان و نوجوانان

-

مرجع علمی

دبستان پسرانه سما

اطلس مصور حیوانات

دبوراح جنسلر

مرجع علمی

دبستان پسرانه سما

اطلس مصور کودکان

دبوراح چنسلر

مرجع علمی

دبستان پسرانه سما

قصه های پند آموز بوستان و گلستان

زینب علیزاده لوشابی

مجموعه قصه های کهن

دبستان پسرانه سما

فرهنگ کودکان سخن

دکتر حسن انوری

مرجع علمی

دبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

نفرین زمین

جلال آل احمد

-

دبستان پسرانه سما

قصه های پند آموز جوامع الحکایات و قابوسنامه

زینب علیزاده لوشابی

مجموعه قصه هاي كهن

دبستان پسرانه سما

قصه های پند آموز مثنوی معنوی

زینب علیزاده لوشابی

مجموعه قصه های کهن

دبستان پسرانه سما

مجموعه کتابهای به من بگو...

گروه مولفین

مرجع علمی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

جوانان از دیدگاه امام خمینی س

تبیان

جوانان

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مدرسه

مسابقه: پیشرفت تحصیلی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

كميل مهديون

مسابقه: مسابقات قرآن(قرائت)

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

علي اوصالي

مسابقه: كشتي

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

عسل غنیون

مسابقه: دومیدانی/پرش طول

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مدیریت آموزشگاه

مسابقه: جشنواره خوارزمی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

سپهر غورقانلو

مسابقه: كاراته

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

عسل غنیون

مسابقه: دومیدانی/پرش طول

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پریسا نوروزی

مسابقه: پذیرش مقاله در مسابقات رومانی

رتبه: چهارم

دبستان پسرانه سما

اميرحسين قدمائي

مسابقه: هندبال

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمد مهدي هادي طلب

مسابقه: هندبال

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

محمدجوادبخشيان

مسابقه: بسكتبال

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

محمدمهدي سلماني

مسابقه: طناب زني-نمايشي

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

آرش رضائي

1382/04/25

دبستان دخترانه سما

آوا كمالي

1386/04/25

دبستان پسرانه سما

علي طه مغازه اي

1388/04/29

دبستان دخترانه سما

زهرا محمدي

1384/04/28

دبستان پسرانه سما

محمد صيدي

1387/04/28

دبستان پسرانه سما

سپهر پژوهان فر

1387/04/29

دبستان پسرانه سما

كميل مهديون

1386/04/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

احسان صيدي

1381/04/31

دبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

محمدرضا سعيدي

1383/04/31

دبستان پسرانه سما

محمدحسين شاهمرادي

1388/04/31

دبستان پسرانه سما

محمدامين خداداده

1384/04/29

دبستان دخترانه سما

آيلين بلوري

1387/04/23

دبستان پسرانه سما

اميرعطا فرجي زنجاني

1384/04/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

محمدسينا ايده لويي

1382/04/29

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نيما عماري

1379/04/27

دبستان دخترانه سما

يگانه حسنلو

1389/04/25

دبستان پسرانه سما

عماد عطاخاني

1385/04/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

اميرحسين حبيبي

1382/04/31

دبستان پسرانه سما

پارسا رستمي

1385/04/31

دبستان پسرانه سما

آرمين نجفيان

1385/04/31