آخرین اخبار مدارس


02 اسفنددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

24 بهمندبستان دخترانه سما

24 بهمندبستان دخترانه سما

30 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

30 بهمندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

27 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

27 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

20 بهمندبستان دخترانه سما

23 بهمندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

نفرین زمین

جلال آل احمد

-

دبستان پسرانه سما

اطلس مصور کودکان

دبوراح چنسلر

مرجع علمی

دبستان پسرانه سما

قصه های پند آموز مثنوی معنوی

زینب علیزاده لوشابی

مجموعه قصه های کهن

دبستان پسرانه سما

مجموعه کتابهای به من بگو...

گروه مولفین

مرجع علمی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

جوانان از دیدگاه امام خمینی س

تبیان

جوانان

دبستان پسرانه سما

فرهنگ کودکان سخن

دکتر حسن انوری

مرجع علمی

دبستان پسرانه سما

دایره المعارف کودکان و نوجوانان

-

مرجع علمی

دبستان پسرانه سما

اطلس مصور حیوانات

دبوراح جنسلر

مرجع علمی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

جوانان از دیدگاه امام خمینی س

تبیان

جوانان

دبستان پسرانه سما

قصه های پند آموز بوستان و گلستان

زینب علیزاده لوشابی

مجموعه قصه های کهن

دبستان پسرانه سما

قصه های پند آموز جوامع الحکایات و قابوسنامه

زینب علیزاده لوشابی

مجموعه قصه هاي كهن

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

حميدرضا ميرزائي

مسابقه: دو و ميداني- 100*4 متر

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

محمدجواد بخشيان

مسابقه: طناب زني-دابل داج سه نفره

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

محمد مهدي هادي طلب

مسابقه: دو و ميداني- 100*4 متر

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

علي ياوري

مسابقه: دو و ميداني- 100*4 متر

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

محمدجوادبخشيان

مسابقه: بسكتبال

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

اميررضا يوسفيان

مسابقه: طناب زني-دابل داج سه نفره

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

محمدحسام نصيري

مسابقه: طناب زني-نمايشي

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

امير حسين قدمائي

مسابقه: دو و ميداني- 200متر سرعت

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

امير حسين قدمائي

مسابقه: دو و ميداني- 100*4 متر

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

عرفان عيني

مسابقه: بسكتبال

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

محمدجواد بخشيان

مسابقه: دو و ميداني

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

علي اوصالي

مسابقه: كشتي

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

نيلا رهنما

1387/12/03

دبستان دخترانه سما

الهه رفيعي

1383/12/03

دبستان دخترانه سما

پرنيا بازرگان

1384/12/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سيما اكبرزاده

1382/12/06

دبستان پسرانه سما

علي سهريني

1387/12/01

دبستان پسرانه سما

اميرحسام عباسي

1388/12/02

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدامين كاظمي

1378/12/02

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سحر جباري

1379/12/04

دبستان دخترانه سما

مليسا بيگدلي

1384/12/08

دبستان پسرانه سما

اميررضا مالكي

1388/12/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عرفان محمودي

1378/12/06

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شقايق احمدلو

1378/12/01

دبستان پسرانه سما

سيدشنتيا موسوي

1388/12/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهدي مغانلو

1379/12/02

دبستان پسرانه سما

اميررضا سلطانيه منصوري

1386/12/01

دبستان پسرانه سما

ياشار بهمني

1385/12/02

دبستان پسرانه سما

ماني قاسمي

1384/12/08

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

پوريا كيواني

1378/12/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حديث عطرچي

1381/12/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

پارسا طيب زاده

1381/12/02