آخرین اخبار مدارس


09 دیدبستان دخترانه سما

02 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

01 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 مهردبستان دخترانه سما

01 مهردبستان پسرانه سما

31 شهریوردبستان پسرانه سما

31 شهریوردبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ایوان منحصر به فرد

کاترین اپلگیت

-

دبستان دخترانه سما

اطلاعات عمومی دانش آموزان جلد 1 و 2

جمعی از نویسندگان

اطلاعات عمومی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عروس دریایی

الی بنجامین

رمان

دبستان دخترانه سما

دانش شادی بخش است

مونرو لیف

-

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

از من نخواهید لبخند بزنم + ازدواج مادرم و بدبختی‌ه

باربارا پارک

-

دبستان دخترانه سما

مهارت های زندگی برای دانش آموزان دبستان

سعید بی نیاز و طیبه قادری

مهارت های زندگی

دبستان پسرانه سما

سدوكو براي كودكان

نغمه محمد حسيني

غير درسي

دبستان دخترانه سما

هوش پنهان در کودکان

غلام عباس رزمجو

جنبی و سرگرمی

دبستان دخترانه سما

زرد مشکی

فریدون عموزاده خلیلی

-

دبستان دخترانه سما

اسیری و عروسی:فرازهایی از زندگی نرگس خاتون

زهرا زواریان

داستان

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فوت کوزه گری(مثل های فارسی و داستان های آن) جلد دو

مصطفی رحماندوست

مثل های فارسی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سیب‌خورها، گلابی‌خورها، آلوخورها، تمشک‌خورها

منوچهر اکبرلو

-

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)