آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

پیش دبستانی

پیش دبستانی

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

پیش دبستانی

پیش دبستانی

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

پیش دبستانی

پیش دبستانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه

طلسم سیاه دل

کورنلیا فونکه

-

دبیرستان دوره دوم پسرانه

آزمایش های علمی خانوادگی

پت مورفی-الن کلاگس-لیندا شور

آزمایش های شگفت انگی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

امین زبان و ادب پارسی

دکتر محمد حسین مقیسه

ادبیات

دبستان دخترانه

کمک به کودک مضطرب

رانلد راپی

کمک به کودک مضطرب

دبستان پسرانه

قصه های پند آموز جوامع الحکایات و قابوسنامه

زینب علیزاده لوشابی

مجموعه قصه هاي كهن

دبستان دخترانه

هوش پنهان در کودکان

غلام عباس رزمجو

جنبی و سرگرمی

دبستان دخترانه

سیاه دل

کورنلیا فونکه

-

دبستان دخترانه

دانش شادی بخش است

مونرو لیف

-

دبستان دخترانه

آشپزی با گل:آبنبات چوبی و بیسکوییت ها

نیلوفر میرمحمدی

هنر و کار دستی

دبستان دخترانه

آب-زندگی

جمعی از دانش آموزان

-

دبستان پسرانه

اطلس مصور کودکان

دبوراح چنسلر

مرجع علمی

دبیرستان دوره دوم پسرانه

جوانان از دیدگاه امام خمینی س

تبیان

جوانان

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه

ستایش میرزایی

مسابقه: راهیابی به مدارس نمونه دولتی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه

مریم زاله فر

مسابقه: راهیابی به مدارس تیز هوشان

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه

صبا حمد ملکی

مسابقه: راهیابی به مدارس تیزهوشان از پایه هفتم به هشتم

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه

آنیتا شکوری

مسابقه: چاپ مقاله در نشریه علمی -تخصصی پزوهشهای نوین علوم

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه

مائده آربونی

مسابقه: چاپ مقاله در نشریه علمی -تخصصی پزوهشهای نوین علوم

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه

معصومه ملکی

مسابقه: راهیابی به مدارس تیزهوشان از پایه هفتم به هشتم

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه

ستایش اوجاقلو

مسابقه: راهیابی به مدارس تیزهوشان از پایه هفتم به هشتم

رتبه: رتبه برتر


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه

نريمان محمدي

1386/09/17

دبستان دخترانه

يسنا سعيدي

1389/09/21

دبیرستان دوره اول دخترانه

شيما نوحي

1383/09/21

دبستان دخترانه

عسل گيلك

1388/09/17

دبیرستان دوره اول دخترانه

الهه صميمي

1383/09/22

دبستان پسرانه

سروش حبيبي

1388/09/18

دبستان پسرانه

عرشيا شكري

1386/09/21

دبیرستان دوره دوم پسرانه

اميرحسين نصيري

1380/09/18

دبستان پسرانه

علي رسولي

1389/09/18

دبستان دخترانه

ترنم احمدي

1386/09/19

دبیرستان دوره اول پسرانه

رضا بيات

1384/09/17

دبیرستان دوره اول دخترانه

سيده تينا نظيري مهرباني

1383/09/17

دبستان دخترانه

فاطمه حاتمي

1389/09/17

پیش دبستانی

اميرعباس محمدي

1392/09/17

دبیرستان دوره دوم دخترانه

شادي عصفوري

1380/09/16

پیش دبستانی

دانيال داودي

1392/09/17

دبیرستان دوره اول پسرانه

علي بيات

1384/09/17

دبستان پسرانه

اميرحسين فرجي

1388/09/21

دبیرستان دوره دوم پسرانه

مهران امانلو

1380/09/20

دبستان دخترانه

هانيه اردلان

1387/09/20