آخرین اخبار مدارس


27 دیدبستان دخترانه سما

26 دیدبستان دخترانه سما

24 دیدبستان دخترانه سما

20 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

18 دیدبستان دخترانه سما

18 دیدبستان دخترانه سما

17 دیدبستان دخترانه سما

17 دیدبستان دخترانه سما

17 دیدبستان دخترانه سما

16 دیدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

آب-زندگی

جمعی از دانش آموزان

-

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

خاکهای نرم کوشک

همرزمان شهید

خاطرات شهید برونسی

دبستان دخترانه سما

اسیری و عروسی:فرازهایی از زندگی نرگس خاتون

زهرا زواریان

داستان

دبستان دخترانه سما

غوص عمیق

جمشید خانیان

-

دبستان دخترانه سما

آبی ترین احساس

ثنا پاز

-

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پزوهش در کلاس درس و مدرسه

دکتر علی رئوف

پزوهشی

دبستان دخترانه سما

مهارت های زندگی برای دانش آموزان دبستان

سعید بی نیاز و طیبه قادری

مهارت های زندگی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دختر شینا

بهناز ضرابی زاده

تاریخ

دبستان پسرانه سما

فرهنگ کودکان سخن

دکتر حسن انوری

مرجع علمی

دبستان دخترانه سما

طلسم سیاه دل

کورنلیا فونکه

-

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ترکمن ها

علی گلشن

تاریخی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نگاهی به تاریخدجهان

جواهر نعل نهرو

تاریخ

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

ملیسا قربانی

مسابقه: مسابقه دوومیدانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

شفیعی

مسابقه: مقاله نویسی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

نیلوفر رزاقی

مسابقه: والیبال

رتبه: چهارم

دبستان دخترانه سما

آرینا کهزادی

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

عليرضا همتيان

مسابقه: شطرنج

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

پرنیا عباسی آزاد

مسابقه: شنا

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

علي زماني بشر زاد

مسابقه: طناب زني

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مسعود نجفلو

مسابقه: طراحی با قلم

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

صبرینا فیروزی

مسابقه: مسابقه نقاشی شغل آینده من

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ملیسا بیگدلی

مسابقه: پرشارتفاع

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مهسا امینیان

مسابقه: مسابقه پرسش مهر

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حمید جلیلی مقدم

مسابقه: مقاله اقتصاد مقاومتی

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان پسرانه سما

عرشيا حيدري

پرسش مهر رئيس دانشگاه آزاد اسلامي96

دبستان پسرانه سما

معين آراسته

پرسش مهر رياست جمهوري96

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

اشكان حاتمي

1385/10/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

سيدنيما بشيري

1382/10/25

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مريم قرباني

1381/10/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ثناء مرادپور

1381/10/28

دبستان پسرانه سما

اميرعطا قاسمي

1386/10/24

دبستان پسرانه سما

اميرمهدي اصلانيها

1388/10/23

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبينا پرچگاني چوزكي

1383/10/29

دبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

محمدرضا افشار

1382/10/27

دبستان دخترانه سما

مبينا خدرلو

1389/10/26

دبستان پسرانه سما

عليرضا محمدشاهي

1384/10/29

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سيدعرشيا عسگري ثابت

1380/10/27

دبستان دخترانه سما

آنيتا مولائي

1387/10/27

دبستان دخترانه سما

دلسا قاسمي

1384/10/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پانيذ صبا

1381/10/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

عرشيا مظفري

1382/10/23

دبستان پسرانه سما

سيدعليرضا موسوي

1387/10/26

دبستان دخترانه سما

آيدا نظري

1387/10/23

دبستان پسرانه سما

آراز بابائي

1388/10/23

دبستان پسرانه سما

محمدامين ملايي

1384/10/29

دبستان پسرانه سما

رائد قنبري

1385/10/23