آخرین اخبار مدارس


12 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

18 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

17 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

20 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

20 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

20 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

08 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

16 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

10 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

09 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

دایره المعارف کودکان و نوجوانان

-

مرجع علمی

دبستان پسرانه سما

اطلس مصور حیوانات

دبوراح جنسلر

مرجع علمی

دبستان پسرانه سما

قصه های پند آموز جوامع الحکایات و قابوسنامه

زینب علیزاده لوشابی

مجموعه قصه هاي كهن

دبستان پسرانه سما

قصه های پند آموز بوستان و گلستان

زینب علیزاده لوشابی

مجموعه قصه های کهن

دبستان پسرانه سما

مجموعه کتابهای به من بگو...

گروه مولفین

مرجع علمی

دبستان پسرانه سما

فرهنگ کودکان سخن

دکتر حسن انوری

مرجع علمی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

جوانان از دیدگاه امام خمینی س

تبیان

جوانان

دبستان پسرانه سما

اطلس مصور کودکان

دبوراح چنسلر

مرجع علمی

دبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

نفرین زمین

جلال آل احمد

-

دبستان پسرانه سما

قصه های پند آموز مثنوی معنوی

زینب علیزاده لوشابی

مجموعه قصه های کهن

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

جوانان از دیدگاه امام خمینی س

تبیان

جوانان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

رضا سينا فر

مسابقه: هندبال

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

علي زماني

مسابقه: طناب زني-نمايشي

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

علي ياوري

مسابقه: دو و ميداني- پرش طول

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مدرسه

مسابقه: پیشرفت تحصیلی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

حميدرضا ميرزائي

مسابقه: هندبال

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

اميرحسين قدمائي

مسابقه: هندبال

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امير حسين قدمائي

مسابقه: دو و ميداني- 60 متر بامانع

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

اميرعطا فرجي

مسابقه: بسكتبال

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

امير عطا فرجي

مسابقه: هندبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

غزاله ابراهیم خانی

مسابقه: فعالیت آزمایشگاهی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

ارسطو عبائي

مسابقه: هندبال

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

محمدرضا حسني

مسابقه: بسكتبال

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

مانلي مجيدي

1388/04/23

دبستان پسرانه سما

آرمين نجفيان

1385/04/31

دبستان دخترانه سما

زهرا محمدي

1384/04/28

دبستان دخترانه سما

يگانه حسنلو

1389/04/25

دبستان پسرانه سما

علي طه مغازه اي

1388/04/29

دبستان دخترانه سما

آيلين بلوري

1387/04/23

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه بيگدلي

1379/04/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

آرش رضائي

1382/04/25

دبستان پسرانه سما

سپهر پژوهان فر

1387/04/29

دبستان پسرانه سما

مهدي يار حاجي ميري منفرد

1389/04/23

دبستان پسرانه سما

محمد صيدي

1387/04/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

محمدسينا ايده لويي

1382/04/29

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پريماه دليليان

1381/04/26

دبستان پسرانه سما

رضا رحماني نيكو

1389/04/29

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حديث عابديني

1383/04/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

اميرحسين ژيلائي فرد

1381/04/27

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

آرش بيگدلي

1380/04/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

محمدرضا سعيدي

1383/04/31

دبستان پسرانه سما

علي زماني

1387/04/25

دبستان پسرانه سما

پارسا رستمي

1385/04/31