آخرین اخبار مدارس


12 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

18 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

17 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

20 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

20 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

20 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

08 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

16 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

10 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

09 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

مجموعه کتابهای به من بگو...

گروه مولفین

مرجع علمی

دبستان پسرانه سما

قصه های پند آموز مثنوی معنوی

زینب علیزاده لوشابی

مجموعه قصه های کهن

دبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

نفرین زمین

جلال آل احمد

-

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

جوانان از دیدگاه امام خمینی س

تبیان

جوانان

دبستان پسرانه سما

فرهنگ کودکان سخن

دکتر حسن انوری

مرجع علمی

دبستان پسرانه سما

قصه های پند آموز جوامع الحکایات و قابوسنامه

زینب علیزاده لوشابی

مجموعه قصه هاي كهن

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

جوانان از دیدگاه امام خمینی س

تبیان

جوانان

دبستان پسرانه سما

دایره المعارف کودکان و نوجوانان

-

مرجع علمی

دبستان پسرانه سما

اطلس مصور کودکان

دبوراح چنسلر

مرجع علمی

دبستان پسرانه سما

اطلس مصور حیوانات

دبوراح جنسلر

مرجع علمی

دبستان پسرانه سما

قصه های پند آموز بوستان و گلستان

زینب علیزاده لوشابی

مجموعه قصه های کهن

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

علي اوصالي

مسابقه: كشتي

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

محمدجوادبخشيان

مسابقه: بسكتبال

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

اميررضا محمدي

مسابقه: بسكتبال

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

علي ياوري

مسابقه: بسكتبال

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

اميررضا يوسفيان

مسابقه: طناب زني-دابل داج سه نفره

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

عرفان عيني

مسابقه: بسكتبال

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

محمد امين داودي

مسابقه: هندبال

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

متين حيدري تنهائي

مسابقه: هندبال

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

عليرضا پرتوي

مسابقه: بسكتبال

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

سهند حيدري

مسابقه: ژيميناستيك

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نیکتا مقیمی

مسابقه: زبان انگلیسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مدرسه

مسابقه: پیشرفت تحصیلی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

عسل حسنلو

1383/03/13

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نسترن ناصر

1382/03/13

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدامين حسين خواه

1379/03/13

دبستان دخترانه سما

ستايش محمدي

1389/03/12

دبستان پسرانه سما

محمدمعين حاتمي

1386/03/09

دبستان دخترانه سما

اسما باقري

1388/03/09

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

كيارش اشتري

1380/03/14

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

غزال حاتمي

1382/03/12

دبستان دخترانه سما

ياسمن عبداللهي فر

1389/03/15

دبستان دخترانه سما

سحر كفشچي

1384/03/12

دبستان پسرانه سما

معين تقوي

1384/03/13

دبستان پسرانه سما

سيدامين اسلامي بهروزي

1389/03/13

دبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

محمدمهدي عباسي

1382/03/14

دبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

علي مير قاسمي

1383/03/11

دبستان دخترانه سما

غزل شيخي

1387/03/12

دبستان پسرانه سما

محمدرضا جليل وندفرد

1389/03/09

دبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

محمدرضا محمدي

1381/03/09

دبستان دخترانه سما

آيدا اوجاقلو

1389/03/10

دبستان پسرانه سما

ايليا بهبوديان

1386/03/09

دبستان پسرانه سما

اميرحسين سليماني

1387/03/09