آخرین اخبار مدارس


05 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

02 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

27 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

26 دیدبستان پسرانه سما

15 دیدبستان پسرانه سما

15 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

11 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

06 دیدبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

قصه های پند آموز جوامع الحکایات و قابوسنامه

زینب علیزاده لوشابی

مجموعه قصه هاي كهن

دبستان پسرانه سما

فرهنگ کودکان سخن

دکتر حسن انوری

مرجع علمی

دبستان پسرانه سما

دایره المعارف کودکان و نوجوانان

-

مرجع علمی

دبستان پسرانه سما

قصه های پند آموز مثنوی معنوی

زینب علیزاده لوشابی

مجموعه قصه های کهن

دبستان پسرانه سما

اطلس مصور کودکان

دبوراح چنسلر

مرجع علمی

دبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

نفرین زمین

جلال آل احمد

-

دبستان پسرانه سما

قصه های پند آموز بوستان و گلستان

زینب علیزاده لوشابی

مجموعه قصه های کهن

دبستان پسرانه سما

مجموعه کتابهای به من بگو...

گروه مولفین

مرجع علمی

دبستان پسرانه سما

اطلس مصور حیوانات

دبوراح جنسلر

مرجع علمی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

اميررضا يوسفيان

مسابقه: طناب زني-دابل داج سه نفره

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

محمد مهدي هادي طلب

مسابقه: بسكتبال

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

اميررضا محمدي

مسابقه: بسكتبال

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

علي ياوري

مسابقه: دو و ميداني- 100*4 متر

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

عرفان عيني

مسابقه: بسكتبال

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

آرش استواري

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

عليرضا پرتوي

مسابقه: بسكتبال

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

علي زماني

مسابقه: طناب زني-نمايشي

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

محمدجواد بخشيان

مسابقه: طناب زني-دابل داج سه نفره

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

محمدرضا حسني

مسابقه: بسكتبال

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

علي ياوري

مسابقه: دو و ميداني- پرش طول

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

علي ياوري

مسابقه: بسكتبال

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

پارميس عاقل پسند

1385/11/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

امين صفاري

1382/11/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

عماد قرباني

1382/11/02

دبستان پسرانه سما

سپهر اسماعيلي

1388/11/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

پرهام دلجوئي

1382/11/08

دبستان پسرانه سما

اميررضا كلانتري

1385/11/04

دبستان دخترانه سما

سيده آيلين مداحي

1384/11/08

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ستايش صداقت نسب

1379/11/06

دبستان پسرانه سما

اميرعطا مهاجري

1386/11/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا مرادخاني

1381/11/06

دبستان دخترانه سما

ساغر دليري

1388/11/03

دبستان دخترانه سما

سما محمودشايان

1385/11/05

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مليكا محمدي بلانيقي

1378/11/08

دبستان دخترانه سما

ثمين حسيني

1386/11/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هانيه شاكر

1379/11/01

دبستان دخترانه سما

مائده سرداري

1383/11/05

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سيده فائزه موسوي

1377/11/05

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد محمديان فر

1384/11/01

دبستان پسرانه سما

متين نظري

1388/11/06

دبستان پسرانه سما

اميررضا يوسفيان

1384/11/01