آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

پیش دبستانی

پیش دبستانی

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه

نخل های بی سر

قاسمعلی فراست

دفاع مقدس

دبیرستان دوره دوم پسرانه

ترکمن ها

علی گلشن

تاریخی

دبستان دخترانه

مهارت های زندگی برای دانش آموزان دبستان

سعید بی نیاز و طیبه قادری

مهارت های زندگی

دبستان دخترانه

طلسم سیاه دل

کورنلیا فونکه

-

دبستان پسرانه

دایره المعارف کودکان و نوجوانان

-

مرجع علمی

دبستان پسرانه

قصه های پند آموز بوستان و گلستان

زینب علیزاده لوشابی

مجموعه قصه های کهن

دبیرستان دوره دوم دخترانه

امین زبان و ادب پارسی

دکتر محمد حسین مقیسه

ادبیات

دبیرستان دوره دوم دخترانه

من پیش از تو

جوجو مویز

رمان

دبستان پسرانه

قصه های پند آموز مثنوی معنوی

زینب علیزاده لوشابی

مجموعه قصه های کهن

دبستان پسرانه

اطلس مصور حیوانات

دبوراح جنسلر

مرجع علمی

دبستان پسرانه

سدوكو براي كودكان

نغمه محمد حسيني

غير درسي

دبستان دخترانه

هوش پنهان در کودکان

غلام عباس رزمجو

جنبی و سرگرمی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه

معصومه ملکی

مسابقه: راهیابی به مدارس تیزهوشان از پایه هفتم به هشتم

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه

ستایش اوجاقلو

مسابقه: راهیابی به مدارس تیزهوشان از پایه هفتم به هشتم

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه

ستایش میرزایی

مسابقه: راهیابی به مدارس نمونه دولتی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه

مریم زاله فر

مسابقه: راهیابی به مدارس تیز هوشان

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه

مائده آربونی

مسابقه: چاپ مقاله در نشریه علمی -تخصصی پزوهشهای نوین علوم

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه

آنیتا شکوری

مسابقه: چاپ مقاله در نشریه علمی -تخصصی پزوهشهای نوین علوم

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه

صبا حمد ملکی

مسابقه: راهیابی به مدارس تیزهوشان از پایه هفتم به هشتم

رتبه: رتبه برتر


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه

ستايش غنيون

1384/09/20

دبستان دخترانه

ترنم احمدي

1386/09/19

دبستان پسرانه

ماهان واحدپور

1386/09/21

دبیرستان دوره اول پسرانه

رضا بيات

1384/09/17

پیش دبستانی

اميرعباس محمدي

1392/09/17

دبیرستان دوره دوم دخترانه

شادي عصفوري

1380/09/16

دبستان پسرانه

شايان كياني

1386/09/19

دبیرستان دوره دوم پسرانه

اميرحسين نصيري

1380/09/18

دبستان پسرانه

علي رسولي

1389/09/18

دبیرستان دوره اول دخترانه

الهه صميمي

1383/09/22

دبستان دخترانه

هانيه اردلان

1387/09/20

دبیرستان دوره دوم پسرانه

مهران امانلو

1380/09/20

دبستان پسرانه

اميرحسين فرجي

1388/09/21

دبستان پسرانه

ماهان صفري

1387/09/16

دبیرستان دوره اول پسرانه

علي بيات

1384/09/17

دبیرستان دوره اول دخترانه

سيده تينا نظيري مهرباني

1383/09/17

دبستان پسرانه

عرشيا شكري

1386/09/21

دبستان دخترانه

يسنا سعيدي

1389/09/21

دبستان دخترانه

عسل گيلك

1388/09/17

دبستان پسرانه

عليرضا احمدي

1389/09/22