آخرین اخبار مدارس


02 اسفنددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

24 بهمندبستان دخترانه سما

24 بهمندبستان دخترانه سما

30 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

30 بهمندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

27 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

27 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

20 بهمندبستان دخترانه سما

23 بهمندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

قصه های پند آموز جوامع الحکایات و قابوسنامه

زینب علیزاده لوشابی

مجموعه قصه هاي كهن

دبستان پسرانه سما

قصه های پند آموز بوستان و گلستان

زینب علیزاده لوشابی

مجموعه قصه های کهن

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

جوانان از دیدگاه امام خمینی س

تبیان

جوانان

دبستان پسرانه سما

قصه های پند آموز مثنوی معنوی

زینب علیزاده لوشابی

مجموعه قصه های کهن

دبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

نفرین زمین

جلال آل احمد

-

دبستان پسرانه سما

مجموعه کتابهای به من بگو...

گروه مولفین

مرجع علمی

دبستان پسرانه سما

اطلس مصور کودکان

دبوراح چنسلر

مرجع علمی

دبستان پسرانه سما

دایره المعارف کودکان و نوجوانان

-

مرجع علمی

دبستان پسرانه سما

فرهنگ کودکان سخن

دکتر حسن انوری

مرجع علمی

دبستان پسرانه سما

اطلس مصور حیوانات

دبوراح جنسلر

مرجع علمی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

جوانان از دیدگاه امام خمینی س

تبیان

جوانان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

حميدرضا ميرزائي

مسابقه: دو و ميداني- 100*4 متر

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

محمد مهدي هادي طلب

مسابقه: دو و ميداني- 100*4 متر

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

امير حسين قدمائي

مسابقه: دو و ميداني- 100*4 متر

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

علي ياوري

مسابقه: دو و ميداني- پرش طول

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

محمدرضا حسني

مسابقه: بسكتبال

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

حسين نوروزي

مسابقه: طناب زني-دابل داج سه نفره

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

عرفان عيني

مسابقه: بسكتبال

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

محمدجوادبخشيان

مسابقه: بسكتبال

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

علي ياوري

مسابقه: بسكتبال

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

امير حسين قدمائي

مسابقه: دو و ميداني- 60 متر بامانع

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

اميررضا محمدي

مسابقه: بسكتبال

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

آرش استواري

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

كوثر حيدري

1384/12/05

دبستان دخترانه سما

نيلا رهنما

1387/12/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عرفان محمودي

1378/12/06

دبستان پسرانه سما

ساسان حلاجي

1383/12/08

دبستان پسرانه سما

ماني قاسمي

1384/12/08

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدامين كاظمي

1378/12/02

دبستان دخترانه سما

تارا معروف

1384/12/03

دبستان پسرانه سما

ياشار بهمني

1385/12/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سمـا

پارسا طيب زاده

1381/12/02

دبستان پسرانه سما

سيدشنتيا موسوي

1388/12/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شقايق احمدلو

1378/12/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهدي مغانلو

1379/12/02

دبستان پسرانه سما

علي سهريني

1387/12/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه باقري

1382/12/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سحر جباري

1379/12/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سيما اكبرزاده

1382/12/06

دبستان پسرانه سما

اميرحسام عباسي

1388/12/02

دبستان دخترانه سما

مليسا بيگدلي

1384/12/08

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

پوريا كيواني

1378/12/08

دبستان پسرانه سما

اميررضا سلطانيه منصوري

1386/12/01